Кабинет "ВЕРИТАС"
магистър ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА

Руский
Deutsch
English
Диагностика

„Умният се лекува навреме, а мъдрият предотвратява заболяването.”
(китайска мъдрост)

Диагностика по източна медицина

Диагностиката по източната медицина е свързана с оглед, наблюдение, с цел установяване на промените, които са настъпили в организма. Целта на източните диагностични методи е да се установи причината за патологията и по кой път трябва да се мине, за да се отстрани. В медицинската книга на учителя Данкси се казва: "Трябва да се наблюдават и анализират външните проявления на пациента, за да се знае какво става вътре в тялото, защото заболяването на вътрешните органи трябва да има свое проявление върху повърхността на тялото". Ето защо посредством анализ и синтез на патологичните условия и посредством прилагането на диагностичните методи може да се установят причинните фактори и природата на болестта, осигурявайки по този начин база за по-нататъшна диференциация и лечение.

Биоенергията на човека ("чи" според китайците, "ки" според японците, "прана" според индусите) циркулира по определени канали в човешкото тяло, наречени меридиани. Организмът има 12 чифта меридиани. За едно денонощие биоенергията чи прави един пълен кръговрат, като се прелива от един меридиан в друг. Всеки един меридиан има активно състояние 2 часа от денонощието. Шест меридиана са "ян" (топлина, жар, огън - мъжко начало), а останалите шест са "ин" (студ, тъмнина, покой - женско начало). При заболяване се нарушава правилното протичане на чи по меридианите. Фигуративно това може да се сравни с прегънат маркуч - преди прегъването има натрупване на биоенергия, а след него се явява недостиг на енергия.


Free website templates courtesy of JustDreamweaver.com