Кабинет "ВЕРИТАС"
магистър ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА

Руский
Deutsch
English
Философия на Изтока

"Блаженството на тялото е в здравето, блаженството на ума - в знанието."
Талес

Философия на ИзтокаНазад

"Там има нещо съвършено и с неясни очертания, което е съществувало още преди Небето и Земята. Тихо, невидимо, неизменно, непрестанно, неуморно циркулиращо – то е могло да бъде майка на света. Не зная името му – назовавам го Дао (Път)."

Така древният китайски мъдрец Лао Дзъ всеобхватния първи принцип, лежащ в основата на всички явления във Вселената. Нещо повече, той формулира една действителност, от която възниква Вселената и която Лао Дзъ, поради липса на адекватно понятие нарича Дао, което в превод означава Път. Китайците го наричат У Дзъ – безпределност, празнота, недействие.

Следващият етап е образуването на център на Вселената, точката на Абсолюта. Около този център се изгражда впоследствие великият предел или космоса, такъв, какъвто го познаваме ние. Китайците го наричат Тай Дзи. Тук става разделението на света на минало и бъдеще, на пространство и време. Изграждат се противоположностите Ин и Ян – пораждане на въртенето и смяната. Следва разгръщане на монадата във всяко Ин и Ян - пораждане на въртенето и смяната. Следва разгръщане на монадата - във всяко Ин се съдържа Ян, във всяко Ян се съдържа Ин. Асимилация и десимилация. А след това?


Free website templates courtesy of JustDreamweaver.com